Çeroit

Charoite, yüksek boyutları fiziksel düzlemle birbirine bağlayan bir taştır. Bunu, manevi düzlemin yüksek titreşimlerini Dünyevi düzlemde koşulsuz sevgi ile birleştirmek için kalbi ve tacı birleştirerek yapar. Bu da, kalbin sevgisini ve arzusunu yüksek titreşimli alemlere gönderirken kalbe son derece yüksek titreşimler getirir. Kalbi ve tacı bu şekilde birleştirmek, kendi içinde kayıtsız şartsız sevgi ortamı yaratır. Bu, insanın doğasını vermesini arttırır ve aramızdaki bağlantıyı görmek için yüreği açar. Charoite ayrıca, birini dünyaya hizmet yoluna götüren gizli içsel bilgiyi harekete geçirir. Bu taşla tam bir rezonansta, birinin iç çalışması kolayca dışarıya doğru yansır ve kendi yaşam yoluna, dönüşümüne hizmetinin bir parçası olur. 

Charoite ayrıca, onunla çalışanlara iyilik veren bir dönüşüm taşıdır. Yaşamın tüm durumlarında nihai yararları ortaya çıkardığı bilinmektedir. Charoite, tüm korkuların üstesinden gelen ve temel değişimle başa çıkmada yardımcı olan titreşimleri yayar. Bu titreşimler bilinçdışı korkuları salıvermeye yardımcı olur ve eski kalıpların iyileşmesi ve dönüştürülmesi için bir katalizör görevi görür. Mor kıvrımlardaki Kalsit kapanımlarıyla, gerekli değişikliklere karşı direncin üstesinden gelmeye yardımcı olur. Charoite ayrıca zorlamalara ve saplantılara hakim olmak için inanılmaz bir müttefiktir. Bu taş, hayatın doğal olarak akmasına izin vererek, şu gerçeklerin gerçekleşmesiyle daha açık hale getirir: biri aslında herhangi bir anda olması gereken yerde ve bir kapı kapanırken diğeri açılır.