Agat Akik

Agat , Neolitik Çağ'a uzanan tarihi olan en değerli doğal taşlardan biridir.  Bir çok agat türü vardır.  Her bir farklı agat çeşidinin farklı özellikleri vardır.
Akik , yosun agat , mavi damarlı agat , ağaç agat , ateş agat, botswana agat vb gibi.

Agat, kuvars ailesi içinde çeşitli minerallerin bulunduğu bantlı kalsedonyumdur. 
Agat taşları ilk olarak Sicilya'da Achetes Nehri kıyılarında bulunduğundan Agat adıyla anılmıştır. Babil yılına kadar uzanan Agatın iyileştirici özellikleri Eski Mısır ve Eski Yunan'da kullanılmıştır. 1400 lü yıllarda Etkileri ve enerji gücü Afrika'ya , Ortadoğu'ya Rusya'ya kadar uzanır.
Agat pozitif ve negatif arasında bir denge sağlayan, yin ve yang enerjisini içerir.
Genel olarak agat sakinlik ve olgunluk içerir.  Bir çok agat taşı koruyucudır, tüm olumsuzluklara karşı korunmaya yardımcı olur.
Agat , maneviyat , spiritüel gelişim ve güven için , destekleyici bir enerji sağlayarak, içgörü ve düşünceleri geliştirir.
Analitik zihin ve konsantrasyon için agat destekleyicidir. 
Şans ve bereket sembolüdür.